Above the fold (ATF), czyli dosłownie „ponad zgięciem”, jest to obszar jaki ukazuje się nam bezpośrednio po jej załadowaniu, umieszczony na samym jej górze widoczny przed przewinięciem w dół. Pozostały obszar początkowo „zakryty”, czyli wszystko to, co jest niewidoczne przed użyciem funkcji przewijania nazywane jest BTF (below the fold) czyli dosłownie „pod zgięciem”.

Wszystko to, co umieszczone jest na obszarze ATF jest niezwykle istotne z punktu widzenia SEO, ponieważ jest to treść, z którą użytkownik nawiązuje pierwszy kontakt i najczęściej to ona wpływa na to czy użytkownik zdecyduje się zapoznać z pozostałą treścią maila czy witryny. ATF powinna więc być interesująca, zaprojektowana w sposób przyciągający uwagę oraz zawierać najważniejsze informacje, które chcemy przekazać odbiorcy.