Adres IP (ang. 'Internet protocol’, czyli 'protokół internetowy’), najczęściej nazywany po prostu IP, jest to ciąg cyfr (a właściwie 4 cyfry zapisane w dziesiętnym, 2-kowym lub 16-tkowym) oddzielony kropkami. Adres IP jest to protokół pozwalający na identyfikację urządzeń połączonych między sobą w sieci oraz wzajemne nawiązywanie połączeń.

Klasyczny adres IP zapisany jest za pomocą systemu 32-bitowego, natomiast obecnie używany jest zapis 128-bitowy (tzw. Ipv6). IP dzielą się ponadto na stałe oraz zmienne, gdzie adres stały jest to ciąg cyfr na stałe przypisany do danego serwera, pozostający niezmienny niezależnie od ilości korzystających z niego użytkowników. Adres IP zmienny jest natomiast dynamicznie przydzielany z dostępnej puli adresów co określony czas bądź też za każdym razem, gdy nowy użytkownik nawiąże połączenie z serwerem.