Alexa rank (lub Alexa Traffic Rank) jest to oferowana przez firmę Alexa Internet metoda mierząca popularność danej strony internetowej. Wyznacznikami, które brane są pod uwagę jest ilość odwiedzin oraz wyświetleń witryny mierzona przez ostatnie trzy miesiące, na następnym etapie wskaźnik ten jest porównywany w stosunku do witryn konkurencyjnych (im niższy, tym lepiej). Ruch jest mierzony przy użyciu wtyczek Alexa Traffic Rank lub Alexa Toolbar zainstalowanych w przeglądarce internetowej.