Architektura strony jest to określony układ, w obrębie którego zorganizowana jest dana witryna WWW. Pojęcie to dotyczy rozmieszczenia, wyglądu, sposobu funkcjonowania elementów takich jak pozycje menu, przyciski nawigacji, wszelkiego rodzaju udostępnione narzędzia (np. wyszukiwanie). Dobrze zoptymalizowana witryna powinna być przejrzysta oraz dokładnie opisana tak, aby korzystający z niej użytkownik posiadał łatwy dostęp do interesujących go treści, opcji itp.

Strona taka powinna być także uzupełniona o opisy (np. w formie etykiet ekranowych) informujące, gdzie kieruje lub jaką akcję wykonuje każdy z elementów „klikalnych” dostępnych użytkownikowi, powinna także zawierać mapę serwisu w formie ścieżki dostępu (chociażby 'samochody osobowe>Skoda>Serwis). Istotne jest także to, aby struktura witryny była dobrze przemyślana od strony wizualnej na co składa się między innymi opracowanie graficzne (pasująca stylistyka, dobre rozmieszczenie, właściwa optymalizacja grafik (niezbyt duży rozmiar plików)) oraz zapewniające wygodę użytkowania linkowanie wewnątrz strony.