Błąd 500 (ang. 500 Internal Server Error, czyli ‘wewnętrzny błąd serwera 500’) pojawia się wówczas, gdy z powodu bliżej nieokreślonych błędów serwer nie jest w stanie zrealizować danego zadania. Może być to spowodowane jego przeciążeniem przez zbyt dużą liczbę zapytań, błędy w skryptach lub pliku .htaccess lub źle skonfigurowanych uprawnień użytkownika do poszczególnych plików i (lub) katalogów.