Cache (ang. pamięć podręczna) jest to zbiór przechowywanych tymczasowo na serwerze danych magazynowanych w ten sposób, aby dostęp do nich był możliwie jak najszybszy. Informacje te są usuwane po czasie zdefiniowanym w konfiguracji serwera oraz za każdym razem, gdy zawartość strony ulega zmianie. Możemy wyróżnić dwa rodzaje danych cache – server side cache (pamięć podręczna serwera), czyli pliki tymczasowe przechowywane na serwerze oraz client side cache (pamięć podręczna klienta) czyli pliki tymczasowe przechowywane przez przeglądarkę w pamięci lokalnej.