CPE (ang. cost per engagement) jest to sposób rozliczania reklamy, w którym reklamodawca płaci za każdym razem, gdy użytkownik wykona konkretną pożądaną akcję taką jak przesunięcie kursora czy palca w przypadku urządzeń mobilnych przez reklamę czy przesunięcie suwaka. Ze względu na różnorodność czynności jakie musi wykonać użytkownik jest ona stosowana najczęściej w przypadku aplikacji oraz gier, które obsługują reklamy.