CTR (ang. click through rate czyli współczynnik klikalności) jest to wynik dzielenia liczby kliknięć przez liczbę wyświetleń, jest on wyrażony w procentach i jest miarą skuteczności użytych przez reklamodawcę treści reklamowych oraz słów kluczowych (im jest wyższy tym lepiej).