eCPC (ang. enhanced CPC czyli ulepszone CPC) jest to algorytm ustalający stawki (wyższe lub niższe) automatycznie w zależności od skuteczności wpływu wywieranego przez reklamy. Przed uruchomieniem algorytm musi zostać skonfigurowany i bierze pod uwagę czynniki takie jak dane demograficzne (wiek, płeć itd.), informacje na temat przeglądarki z jakiej korzysta użytkownik oraz informacji o lokalizacji i porze dnia.