Element Title jest to meta tag określający tytuł danej strony, istotny z punktu widzenia SEO jest wyświetlany w zakładkach, tytule strony oraz w wynikach wyszukiwania. Jest to jeden z ważniejszych elementów, ponieważ informuje roboty Google o treści znajdującej się na dajen podstronie. Umieszcza się go pomiędzy tagami <title> i </title>, powinien być unikatowy i oddzielny dla każdej podstrony, zawierać około 50-60 słów, powinien także zgadzać się z treścią jaka zamieszczona jest na danej podstronie. Warto także zadbać o to aby w tytule znajdowały się słowa kluczowe oraz nazwa firmy lub marki promowanej przez daną witrynę.