Filtr ręczny jest to kara nałożona na daną witrynę przez pracownika Google i jest spowodowana nie spełnianiem przez witrynę jednej lub kilku z zasad i wytycznych. Można wyróżnić dwa rodzaje blokady – częściową, wówczas obniżeniu ulega pozycja części słów kluczowych powiązanych z daną witryną lub całkowitą występującą, gdy spadkowi ulega pozycja wszystkich fraz i słów kluczowych. Przyczyn nałożenia filtra ręcznego może być kilka, począwszy od spamu generowanego przez użytkowników lub sam serwis, poprzez umieszczanie sztucznie wygenerowanych linków wchodzących i wychodzących, umieszczanie ukrytych tekstów, mnożenie słów kluczowych kończąc na przypadku, w którym strona padła ofiarą ataku hackerskiego. Informacje na temat przyczyny nałożenia filtra jak i kroków jakie należy podjąć w celu jego zdjęcia można uzyskać przy użyciu Google Search Console.