GTIN (ang. Global Trade Item Number czyli Globalny Numer Jednostki Handlowej) jest to indywidualny, kilkunastocyfrowy numer przyznawany każdemu produktowi oraz usłudze, która może być zamówiona oraz zafakturowana. Numer ten może różnić się w zależności od kraju i jest jednym z wymaganych atrybutów przy wprowadzaniu produktów do platformy Google. Jednym z przykładów GTIN jest chociażby wykorzystywany w przypadku książek i czasopism numer ISBN.