Internet Explorer jest to przeglądarka internetowa stworzona w 1995 roku przez firmę Microsoft przez wiele lat będąca integralną częścią kolejnych wersji systemu Windows. Niegdyś była najpopularniejszą przeglądarką na świecie a ostatnią wersją był wydany w roku 2013 Internet Explorer 11. Dwa lata później zakończono jego rozwój na rzecz nowego oprogramowania Microsoft Edge.