Java jest to jeden z najpopularniejszych (od wielu lat) obiektowych języków programowania. Jego największą zaletą jest fakt, że obsługiwany jest przez większość platform oraz systemów operacyjnych (w tym także mobilnych). Jest językiem opartym na tyle wszechstronnym, że może być użyty do w zasadzie wszelkich zastosowań a dodatkową zaletą jest to, że nie wymaga rekompilacji w przypadku użycia w którymkolwiek ze środowisk programistycznych.