Keyword Planner jest to jedno z najpopularniejszych, darmowych narzędzi udostępnianych przez Google służących do wyszukiwania, analizowania oraz prognozowania zachowania się wybranych słów oraz fraz kluczowych. W przypadku analizy wyświetla istotne dla planowania strategii oraz kampanii marketingowych informacje takie jak średnia ilość wyszukiwań danego słowa kluczowego, jego sezonowość, konkurencyjność oraz przewidywany koszt CPC. Narzędzie to umożliwia także ustalanie stawek oraz budżetów dla poszczególnych kampanii.