Koszt konwersji jest to wskaźnik określający koszt jaki reklamodawca lub osoba korzystająca z usług SEO ponosi za wykonanie pojedynczej konwersji (akcji, czynności). Obliczyć go można dzieląc budżet przeznaczony na osiągnięcie określonego celu przez liczbę pojedynczych konwersji.