KPI (Key Performance Indicators) czyli kluczowe wskaźniki wydajności są to wartości określające efektywność danego procesu, działań, funkcjonowania firmy, działu czy projektu. Na ich podstawie można określić postępy w osiągnięciu zamierzonych celów, bieżące funkcjonowanie oraz to, co nie funkcjonuje w pełni efektywnie i powinno zostać poprawione. Dobrze skonstruowany wskaźnik KPI powinien funkcjonować w ten sposób, aby był zrozumiały dla każdej posługującej się nim osoby, powinien być wyrażony jako wartość numeryczna (liczbowa), być wyznacznikiem tego, co jest istotne dla danego procesu oraz co najważniejsze być kontrolowany na bieżąco.