Link farm (farma linków/hiperłączy) jest to zbiór stron umieszczających w swojej treści adresy URL wzajemnie do siebie prowadzące w celu osiągnięcia lepszych wyników w rankingu pozycjonowania oraz zaufania (Page Trust). Linkowanie może odbywa się zazwyczaj w sposób automatyczny przy użyciu algorytmów i skryptów natomiast dużo rzadziej w sposób ręczny.