Page Speed jest to szybkość ładowania pojedynczej strony internetowej mierzona od momentu wporwadzenia adresu do całkowitego jej załadowania, może być też mierzona jako czas jaki potrzebny jest na odpowiedź ze strony serwera po wysłaniu do niego zapytania. Wskaźnik ten jest mierzony przez narzędzie Google Page Speed Insight w skali od 1 do 100 punktów a wynik pozytywny zaczyna się od 85. Pojęcia Page Speed nie należy jednak mylić z szybkością ładowania całej witryny, ponieważ jest to czas potrzebny na załadowanie jednej podstrony, natomiast czas ładowania witryny jest to średni czas wczytywania wszystkich podstron należących do danego serwisu.