Prędkość strony jest to jeden wskaźników określający czas jaki potrzebuje strona do pełnego wczytają całej zawartości. Zbyt długi czas ładowania strony może negatywnie wpłynąć na jej odbiór przez użytkownika a w najgorszym przypadku rezygnację ze skorzystania z niej. Optymalny czas ładowania to około 1 sekundy a zmierzyć go można za pomocą darmowego narzędzia Google Speed Insights.