SaaS (Software as a Service) jest to rodzaj oprogramowania udostępnianego użytkownikowi jako usługa dostępna w chmurze. Nie wymaga instalowania żadnego software’u ani przechowywania danych bezpośrednio na komputerze lokalnym użytkownika. Cała infrastruktura, oprogramowanie, dane oraz sprzęt znajdują się po stronie usługodawcy. Zaletami tego typu usługi jest stały dostęp, stosunkowo niewielkie koszty, krótki czas oczekiwania na uruchomienie oraz bieżące aktualizacje natomiast do minusów można zaliczyć brak prawa własności, ograniczone możliwości konfiguracyjne oraz brak możliwości przeniesienia witryny na inny serwer lub hosting.