Średnie CPC (średni koszt kliknięcia) jest to średnia kwota, jaką reklamodawca płaci za każdym razem, kiedy użytkownik wyświetlający daną reklamę kliknie w nią. Jest to wartość, którą można określić dzieląc sumę kosztów poniesionych za każde kliknięcie przez ich ilość lub poprzez podzielenie kwoty przeznaczonej na daną kampanię przez liczbę uzyskanych kliknięć.