Wolumen wyszukiwania (ang. search volume) jest to liczba użycia danego słowa kluczowego w zapytaniach w określonym czasie (miesiącu, półroczu, roku itd.). Podstawowy typ pozycjonowania charakteryzuje się dużym wolumenem wyszukiwania, lecz niskim współczynnikiem CTR (klikalność) natomiast pozycjonowanie typu long tail (długi ogon) charakteryzuje się wysokim CTR natomiast stosunkowo małym wolumenem, co przekłada się też na znacznie mniejszy ruch i konkurencyjność.