Znacznik strong (tag strong, tag <strong>) jest to podobny do znacznika bold atrybut języka HTML powodujący pogrubienie zawartego wewnątrz tekstu. Tym co odróżnia go od znacznika bold jest fakt, że nie tylko pogrubia on konkretny fragment tekstu ale także nadaje mu nadrzędne znaczenie merytoryczne. Znacznik strong jest istotny z punktu widzenia SEO, ponieważ są sygnałem dla robotów Google o wyższej hierarchii i znaczeniu wyróżnionych nim słów. Prawidłowa składnia tego znacznika wygląda następująco <strong>tekst</strong>.