Oprogramowanie do analizy obciążeń konstrukcji budowlanych

Analiza MES, inaczej Metoda Elementów Skończonych to zaawansowana metoda rozwiązywania układów różniczkowych. Dzięki niej można m.in. zbadać wytrzymałość konstrukcji i wykonać symulację odkształcenia, a także naprężenia. Oprogramowanie do analizy obciążeń konstrukcji budowlanych powinno umożliwiać wykonanie tejże analizy.

Oprogramowanie do analizy obciążeń konstrukcji budowlanych pozwala na automatyczne połączenie poszczególnych elementów, aby zapewnić poprawne wykonanie modelu MES. Cała analiza MES wykonywana jest przy użyciu specjalistycznego silnika obliczeniowego ze zautomatyzowanym generowaniem siatki elementów skończonych dla dowolnej geometrii.

Program do obliczeń konstrukcji, który to wszystko umożliwia to np. SCIA Engineering. Jest to wszechstronne narzędzie, a analiza MES jest tylko jednym z wielu jego funkcjonalności. Do głównych zadań należy projektowanie w oparciu o normy, modelowanie oraz opracowanie i prezentacja wyników. Zdecydowanie nie każdy program do obliczeń konstrukcji łączy w sobie tak wiele narzędzi.

Analiza MES, jaką udostępnia program do obliczeń konstrukcji może być pojedyncza lub dotyczyć analizy wsadowej – w zależności od potrzeb. Wykonane obliczenia statyczne mogą być liniowe, nieliniowe lub lokalnie nieliniowe. Występują także początkowe imperfekcje, analiza plastyczna, czy duże przemieszczenia.

SCIA Engineer to jak już zostało wspomniane, także narzędzie do modelowania. Dzięki łatwemu w użyciu środowisku graficznemu do bezpośredniego modelowania w 3D, praca z programem jest znacznie szybsza i bardziej komfortowa. Ułatwieniem dla inżyniera jest także automatyczna kontrola i konwersja importowanych modeli.

Szeroki zakres norm krajowych to kolejna znacząca cecha narzędzia. W dużym uproszczeniu są to: Eurokody i załączniki krajowe, Norma Amerykańska oraz Norma Brazylijska. Jak widać, zakres jest bardzo duży. Umożliwia to swobodną pracę w kraju i za granicą, jak i współtworzenie międzynarodowych zespołów projektowych.

Blog
Poprzedni post
Silniki do renderowania
Następny post
Szybkie i skuteczne tworzenie konstrukcji budowlanych