Anchor (Anchor Text, Treść Linka, Ankor, Kotwica lub tekst zakotwiczenia) jest to tekst wyświetlany jako swoista „maska” w formie słowa, zdania, frazy przekierowująca do określonego w kodzie adresu URL. Wywołuje się go korzystając ze znaczników oraz zamykającego go, dla przykładu:

  • <a href=”http://www.wp.pl”>Wirtualna Polska</a>, ten fragment kodu wyświetla tekst Wirtualna Polska (umieszczony pomiędzy znacznikami <a> i </a>, którego kliknięcie przenosi do strony głównej tego właśnie serwisu dostępnej pod adresem http://www.wp.pl.