CPA (ang. cost per action) jest to jeden z wskaźników efektywności reklamy będący wynikiem dzielenia całkowitego kosztu przedsięwzięcia reklamowego przez liczbę kliknięć w daną reklamę. Innymi słowy jest to stawka jaką reklamodawca musi zapłacić za osiągnięcie danej akcji (efektu) takiego jak pojedynczy zakup czy wypełnienie formularza.