CPC (ang. cost per click, czyli koszt za kliknięcie) jest to kwota, jaką reklamodawca płaci za każdorazowe kliknięcie w jego link czy reklamę. Możemy wyróżnić trzy rodzaje CPC – minimalne, czyli najniższa cena jaką można zaoferować za zrealizowanie kampanii reklamowej, rzeczywiste, czyli kwota jaką realnie zapłaci reklamodawca oraz maksymalne, czyli maksymalna kwota jaką można zaoferować za jedno kliknięcie. Cena CPC jest ustalana na zasadzie aukcji pomiędzy kilkoma konkurentami oferującymi różne stawki i stąd właśnie biorą się trzy różne rodzaje cen związanych z tą formą reklamy. Skuteczność CPC zależy od czynników takich jak jakość, unikatowość, precyzyjność reklamy oraz strony, do której przekierowuje.