CPM (ang. cost per mile) jest to forma rozliczania się za kampanię reklamową, w którym określona suma płacona jest za każde 1000 wyświetleń reklamy przez użytkowników. Model ten stosowany jest, gdy założeniem jest objęcie zasięgiem dużej liczby użytkowników na sporym rynku, obszarze. Dobrze sprawdza się w przypadku kampanii mających na celu zbudowanie wśród odbiorców rozpoznawalności i (lub) świadomości danej marki czy marek.