Crawl budget (budżet indeksowania, współczynnik indeksacji) jest to ilość zasobów komputera oraz czasu jaki roboty muszą poświęcić na indeksowanie konkretnej witryny. Na współczynnik ten wpływ ma kilka elementów – crawl rate limit, czyli liczba podstron jakie jednorazowo odwiedzają roboty Google, crawl health czyli szybkość odpowiedzi serwera na zapytania algorytmu Google oraz poprawność kodu i szybkość ładowania witryny, crawl demand czyli wielkość zapotrzebowania na „odwiedziny” robotów Google zależna od częstości aktualizacji oraz popularności strony.