Deep Link (głęboki link) jest to link prowadzący do konkretnej zawartości takiej jak strona, obiekt, aplikacja służący do integracji ze sobą stron WWW, aplikacji internetowych, wiadomości Push oraz e-maili marketingowych. Deep linki wchodzą w skład backlinków, czyli linków prowadzących do konkretnej witryny i są ważną częścią składową oceny przez roboty Google a ich nadmiar może prowadzić do znacznego jej obniżenia.