Dofollow (linki dofollow) są to adresy URL kierujące roboty Google do odwiedzenia danej witryny, są one niezbędne i domyślnie wykorzystywane w procesie pozycjonowania witryn. Linki te przekierowując z jednej strony WWW na drugą przekazują także część popularności oraz zaufania (Page Trust) jednego serwisu do drugiego. Jest to zarówno zaletą jak i wadą, ponieważ działa to w dwie strony, przekazując moc z dobrej jakościowo strony podwyższają one także ranking tej drugiej jednak w przypadku, gdy są one przekierowaniami ze słabo ocenianej strony mogą te wartości obniżać.