FTP (ang. File Transfer Protocol) jest to bazujący na protokole TCP/IP protokół obustronnego przesyłania danych między serwerem a komputerem użytkownika (klientem). Pozwala on na tworzenie, modyfikowanie, kopiowanie oraz archiwizowanie plików i jest znacznie szyby niż wykorzystywana w przypadku stron WWW transmisja HTTP.