Google Trends jest narzędziem służącym do badania trendów występujących na danym rynku na podstawie analizy wyników wyszukiwania na podstawie kryteriów takich jak lokalizacja, czas oraz kategorii wyszukiwania. Program ten podaje także informacje dotyczące tego z jakiego narzędzia wyszukiwania korzystał dany użytkownik. Jest ono doskonałym źródłem informacji dla przedsiębiorców planujących swoje kampanie marketingowe, wybierania profilu działalności oraz tworzenia fraz kluczowych.