UI (ang. User Interface, czyli interfejs użytkownika) jest to zbiór wszystkich elementów danego urządzenia, aplikacji, oprogramowania itd. które pozwalają na nawiązywanie obustronnych interakcji z użytkownikiem. Najpopularniejszym typem interfejsu jest GUI (ang. Graphical User Interface, czyli interfejs graficzny), w jego skład wchodzą wszystkie elementy graficzne umożliwiające wykonywanie poszczególnych akcji oraz odczytywanie wysyłanych sygnałów, informacji. Elementami tymi mogą być wszelkiego rodzaju przyciski, suwaki, widgety, okienka, pola tekstowe, kontrolki, obrazy czy grafiki. Dobrze zaprojektowany UI powinien być przede wszystkim atrakcyjny wizualnie, intuicyjny, łatwy w obsłudze oraz przyjazny użytkownikowi (zrozumiały oraz nie wymagający zbyt dużego wysiłku).