Współczynnik konwersji jest to wskaźnik wyrażony przez iloraz całkowitej liczby konwersji oraz liczby wyświetleń witryny. Jest on wyrażony w procentach i wskazuje poziom skuteczności reklam oraz kampanii marketingowych prowadzonych z pomocą Google Ads oraz pośrednio także wyników sprzedaży.